_ngay: (11-04-2017 - 09:44 AM) - _luotxem: 2445

Hàng hóa đã mua không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.